KE-chain https://ke-chain.com/nl/ Regie over je projectdata. Het end-to-end platform voor kwaliteitsbeheersing dat organisaties in staat stelt om zelf registraties en rapportages aan te maken Tue, 29 Nov 2022 13:07:05 +0000 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.1 https://ke-chain.com/wp-content/uploads/2020/10/KE-icon-round-150x150.png KE-chain https://ke-chain.com/nl/ 32 32 Voorkom boetes en graafschades. https://ke-chain.com/nl/voorkom-boetes-en-graafschades/ Tue, 29 Nov 2022 12:40:29 +0000 https://ke-chain.com/?p=24006

Experts van gemeenten Amersfoort, Rotterdam, Enschede, Oosterhout en Rhenen gaan 8 december voorlichting geven in het voorkomen van graafschades met C5P

Op dit moment zijn graafschades in Nederland een steeds groter wordend probleem.

Sinds 1 januari 2022 handhaaft de toezichthouder, Agentschap Telecom / Rijksdienst Digitale Infrastructuur, steeds scherper en gebruikt daarbij de CROW500 richtlijn als invulling van de WIBON.

Een gevolg is dat verschillende gemeenten al boetes en reprimandes hebben gekregen omdat ze de zaken niet voldoende op orde hadden. 

Om gemeenten en de rest van de keten te helpen is het Kabel- en Leiding Overleg (KLO) samen met de graafketen het CROW 500 Proof (C5P) programma gestart.

Het KLO is de organisatie die zich bezighoudt met het voorkomen van graafschades. Het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) is een van de leden van het KLO en levert met Berry Kok een van de bestuursleden. 

Het CROW500 programma bestaat uit een expert team, audit team en een digitale applicatie. De digitale applicatie is een samenwerking tussen de graafketen, het KLO en KE-chain.

Dit jaar zijn de eerste gemeenten operationeel gestart met de digitale applicatie. De betrokken experts in het programma zijn erg enthousiast over het C5P programma.

Tijdens het Webinar van 8 december worden de mogelijkheden en kansen van C5P gedeeld door de al betrokken gemeenten.

Er wordt verteld over de uitdaging om als gemeente te voldoen aan de CROW500 richtlijn.

Wat zijn de voor- en nadelen van deze C5P-app?

“ Verschillende gemeenten hebben al boetes en reprimandes gekregen “ 

Lees het verhaal van gemeente Enschede en Oosterhout op de KLO website.

Aanmelden voor het Webinar van 8 december kan HIER.

]]>
Combinatie ‘Hof op Marken’ digitaal in drie dagen https://ke-chain.com/nl/hof-op-marken/ Mon, 21 Nov 2022 10:36:54 +0000 https://ke-chain.com/?p=23905

De combinatie werkt aan een duurzame toekomst door oplossingen te bieden voor wereldwijde uitdagingen. Een van die oplossingen is een dijkversterking door de uitdaging van een stijgende zeespiegel, dalende bodem en klimaatverandering. Een uitdaging waar ook wij altijd klaar staan om bij te helpen.

Combinatie ‘Hof op Marken’ is een samenwerking tussen de Vries & van de Wiel (DEME-Group) en JLD Contracting BV voor het project Dijkversterking Marken in opdracht van Rijkswaterstaat. In het project werken ze met het platform KE-chain. Het projectteam gebruikt de digitale formulieren en workflows om optimaal digitaal samen te werken tijdens de versterking, tijdens beheer & onderhoud van de dijk. Met KE-chain was het projectteam binnen drie dagen digitaal aan het inspecteren, kunnen ze makkelijker samenwerken binnen een taak, hebben ze meer overzicht en hierdoor minder kans op faalkosten. Saskia van Dorp, project engineer beheer & onderhoud, system engineer bij de combinatie vertelt graag hoe ze dat gedaan en ervaren hebben.

Dijkversterkingen en beheer & onderhoud van dijken

De basis van het beheer & onderhoud is het (groen)beheersplan van de opdrachtgever, vertelt Saskia. Voor de dijkversterking maken we ook gebruik van CROW-richtlijnen. Uiteraard maken we daarnaast gebruik van onze eigen expertise en werkwijzen.

Om de staat en conditie van het areaal in de gaten te houden worden de dijken geschouwd. Die schouw is onze eerste inspectie naar de conditie van het areaal. Uit dit schouwen komt naar voren wat de staat van de dijk is en waar de dijk welke aandacht nodig heeft. Tijdens deze inspectie worden de afwijkende situaties vastgelegd en wordt er beoordeelt of en waar er niet voldaan wordt aan de minimale conditie. Op basis daarvan wordt het beheer & onderhoud uitgevoerd of wordt er overlegt met de opdrachtgever. Dit wanneer herstel niet direct mogelijk is.

KE-chain wordt gebruikt voor de aantoonbare realisatie van de dijkversterking en het beheer & onderhoud van de dijk. Dus voor de opname, beoordeling, uitvoering, controle en het verwerken tot rapportages van deze versterkingsmaatregelen.

 Traditioneel: Veel losse bestanden en handmatig overzetten

Traditioneel werd er voor het beheer & onderhoud veel met papier, digitale foto’s, Word en Excel bestanden gewerkt. De informatie werd beheerd in een project map met foto’s bijvoorbeeld in aparte foto-map. De resultaten van de metingen en inspecties stonden in een ander Excel bestand, los van de foto’s.

De meetresultaten werden handmatig in Excel gezet en de bijbehorende foto’s stonden dus ergens anders. De werkwijze met veel losse bestanden en het handmatig overzetten van informatie is foutgevoelig. Dat gebeurde dan natuurlijk ook in het verleden en kon het zijn dat informatie verkeerd werd  overgenomen, papieren ontbraken, of dat er dubbele werkzaamheden werden uitgevoerd.

Mijn favoriete eigenschap van KE-chain is dat ik als beheerder iedereen een eigen taak kan geven en dat je gelijktijdig het overzicht houdt omdat je kunt zien aan wie elke taak is belegd.

Saskia van Dorp

Project Engineer, De Vries & van de Wiel

KE-chain: Papierloos, persoonlijke taken en overzichtelijk

Dit wilden we anders gaan doen en daarom heeft ‘de Combinatie’ de samenwerking gezocht met KE-chain. Ook voor de dijkversterking willen we geen fysieke stapels keuringsformulieren verwerken. De specifieke project inrichting ging heel snel. Ons projectteam was binnen drie dagen buiten digitaal aan het inspecteren.

Ons projectteam was binnen drie dagen buiten digitaal aan het inspecteren

Samen met het team van KE-chain hebben we de eerste digitale formulieren en workflows ingericht. Daarbij werden we enorm geholpen om van achter naar voren te denken en niet andersom. Zo hebben we samen de Excel werkwijze vertaald naar KE-chain. Dit is allemaal naar eigen wens ingericht. Je kunt bijvoorbeeld ook deelgebieden aanmaken als de inspecties per deelgebied plaatsvinden. KE-chain is heel flexibel qua aanpassingen.

Nu werken we echt digitaal samen met dezelfde informatie van de inspecties. Je ziet altijd de laatste informatie en kan ook met meerdere mensen tegelijk in hetzelfde formulier werken. De inspectiedata wordt direct vastgelegd in het digitale formulier en van daaruit werk je verder tot aan de rapportage. Voor elke afwijkende situatie voeg je eenvoudig een registratieregel toe met daarbij bijvoorbeeld de locatie, foto’s en opmerkingen. Ontbrekende papieren van gegevens en het uitvoeren van dubbele werkzaamheden wordt hiermee voorkomen.

]]>
Ervaringen van Mourik met KE- chain bij project ’t Klooster van gemeente Nieuwegein https://ke-chain.com/nl/ervaringen-van-mourik-met-ke-chain-bij-verbetering-van-de-ontsluiting-voor-het-bedrijventerrein-t-klooster/ Tue, 08 Nov 2022 10:17:27 +0000 https://ke-chain.com/?p=23856

Gebruikerservaringen Mourik Infra

Mourik heeft reeds ervaring met KE-chain. Kevin Vernooij, werkvoorbereider bij Mourik en betrokken bij dit project, vertelt graag meer over zijn ervaringen met deze digitale applicatie.

Mourik Infra zet zich dagelijks in voor duurzaamheid. Voor de infrastructuur betekent dat minimale verkeershinder, veiligheid voor zowel weggebruiker en wegwerker, circulair werken door het toepassen van herbruikbare materialen, het minimaliseren van uitstoot, en aandacht voor de totale kosten tijdens de levensduur van infrastructurele werken. Duurzaamheid gaat verder dan in het bezit zijn van de juiste certificaten. Duurzaamheid zit verweven in de projecten door de inzet en creativiteit van medewerkers. Het blijft niet bij woorden, er wordt gedaan wat er beloofd wordt. Veiligheid en de omgeving van het project staan hierbij centraal.

Project ’t Klooster van gemeente Nieuwegein

Vanaf september vorig jaar is er hard gewerkt in opdracht van de gemeente Nieuwegein voor het verbeteren van de ontsluiting voor het bedrijventerrein ’t Klooster vanaf de A27. Het gedeelte tussen de Beatrixsluis en de kruising Waterliniedok/Indundatiedok werd een weekend afgesloten om zo snel mogelijk te starten met het frezen van het bestaande asfalt om daarna direct aan te vangen met het ontgraven van de bouwkuip voor een compleet nieuw te realiseren fietstunnel.

In het holst van de nacht was het moment daar, het eerste tunnelelement werd onder de gefixeerde waterleiding aangebracht. Daarnaast zijn er stootpalen van het kunstwerk boven de A27 hersteld en is de rotonde boven de toerit (naar Utrecht) en afrit (naar Breda) gesloopt en vervangen door een I-VRI (automatische stoplichten). Op de laatste avond van het weekend is, na het aanbrengen van de markering en borden, de weg weer opengesteld voor het verkeer.

Uitvoering van werkzaamheden

Enkele cijfers om een indruk te krijgen van de uitgevoerde werkzaamheden in één weekend:

  • Fietstunnel met een lengte van 50m aangebracht
  • 1815 ton asfalt verwijderd
  • 700 ton mengranulaat aangebracht
  • 800 eenheden straatwerk aangebracht
  • 750 ton asfalt aangebracht
  • 4 km aan definitieve en tijdelijke markering aangebracht.

Met deze werkzaamheden was het gedeelte boven de A27 helemaal gereed, waarna de realisatie van de fietspaden naar de fietstunnel en de verbredingen op het Indundatiedok en Defensiedok op het programma stonden.

In oktober werd er aangevangen met de realisatie van de by-pass welke een rechtstreekse verbinding vormt tussen de afrit Utrecht en ’t Klooster.

Nauwe samenwerking

Het projectteam houdt zich bezig met voorbereidingen en de uitvoering van deze werkzaamheden waarbij intensief gebruik gemaakt wordt van de digitale keuringsformulieren om te sturen op keuringen die moeten worden gedaan en de uitkomsten die de keuringen geven. Er wordt strak toezicht gehouden op afwijkingen die in de uitvoering worden geregistreerd. Door de wijze van vastlegging in KE-chain, is het mogelijk om snel te handelen en bij te sturen.

Door de wijze van vastlegging in KE-chain, is het mogelijk om snel te handelen en bij te sturen.

Via periodieke overleggen met de opdrachtgever blijft de opdrachtgever up-to-date van de voortgang van het project en heeft hij een helder beeld van zowel de voortgang als de kwaliteit van het project.

Traditioneel: Losse bestanden en extra aandacht

Voorheen werden de keuringen uitgevoerd op papier. Het aantoonbaar maken of er binnen de norm was gewerkt was het resultaat van een opgeschreven meting. Omdat deze meetresultaten in Excel werden bijgehouden was er extra aandacht nodig om te voorkomen dat dit fout zou gaan en dat de juiste foto’s gekoppeld waren aan de juiste metingen.

KE-chain: Digitaal & direct aan de slag

Samen met het team van KE-chain zijn de digitale formulieren en workflows vormgegeven en ingericht. Na een instructie en training kon er snel aan de slag gegaan worden met de voorbereidingen, waarna het team buiten direct aan de slag kon met het uitvoeren van de vereiste keuringen.

Omdat Mourik al positieve ervaringen met KE-chain heeft, zowel in de uitvoering als projectbeheersing waren de formulieren al beschikbaar via de bedrijfsbibliotheek. Op verzoek worden deze aangepast en geoptimaliseerd per project.

Met KE-chain wordt de data direct vastgelegd in het digitale formulier en van daaruit werk je verder tot aan de rapportage. Een groot voordeel is dat je met meerdere mensen tegelijkertijd in de applicatie kunt werken. Je hoeft niet te wachten op anderen maar kunt direct aan de slag.

Met KE-chain wordt de data direct vastgelegd in het digitale formulier en van daaruit werk je verder tot aan de rapportage. Een groot voordeel is dat je met meerdere mensen tegelijkertijd in de applicatie kunt werken

Kevin Vernooi

werkvoorbereider, Mourik Infra

Voor elke afwijkende situatie voeg je gemakkelijk een registratieregel toe met daarbij bijvoorbeeld, de locatie waar je je bevindt, foto’s en opmerkingen. Het zoeken naar informatie, de twijfel aan juist overgenomen waarden of het niet terug kunnen vinden van foto’s is verleden tijd. Alles wordt real-time weergegeven en opgeslagen.

Mijn favoriete eigenschap binnen KE-chain is dat je alles direct, en met meerdere mensen tegelijkertijd, kunt registreren. Je heb alle informatie dan direct en meteen bij elkaar zonder dat je dubbele handelingen dient uit te voeren. Ook het toewijzen van uit te voeren werkzaamheden aan collega’s werkt prettig, aldus Kevin.

Daarnaast zijn er veel opties met betrekking tot hoe je een rapportage wilt opmaken waardoor je dit helemaal op maat kunt maken. Zo heb je altijd een overzichtelijke rapportage van wat er gekeurd is. Ook de toewijzing naar personen is gemakkelijk. Voor de uitvoering van dit project is gebruik gemaakt van de Relatics koppeling met KE-chain.

Relactics koppeling

Evenals andere projecten is ook voor de uitvoering van dit project gebruik gemaakt van de Relatics koppeling met KE-chain. Dit zorgt voor een optimalisatieslag waardoor men overzicht houd met betrekking tot de specificatie en verificatie eisen.

Om alle gegevens op één centrale plek te behouden worden de uitgevoerde keuringen en andere registraties die worden gedaan samengevoegd in Relatics. Dit zorgt voor optimalisatie van het gehele proces.

Door het realiseren van deze koppeling heb je niet meer te maken met een foutgevoelig en handmatig proces. Het gehele proces is geautomatiseerd waardoor er nog maar met één systeem gewerkt wordt in plaats van met meerdere die niet goed samenwerken. Dit ontzorgt zowel de klant als de eigen expert die op het project werkzaam zijn.

]]>
Mourik Infra en FL gebruiken KE-chain in dijkversterkingsproject https://ke-chain.com/nl/mourik-infra-en-fl-gebruiken-ke-chain-in-dijkversterkingsproject/ Thu, 06 Oct 2022 09:49:03 +0000 https://ke-chain.com/?p=23748

Dijkversterkingssproject Heel en Beesel

Mourik Infra heeft jarenlange ervaring in het onderhoud, versterken en verbeteren van dijken om bescherming te bieden tegen overstromingen. Bij Heel en Beesel wordt de dijk zowel verhoogd als versterkt. De huidige keringen worden op juiste hoogte gebracht en er worden nieuwe keringen aangebracht op locaties waar in de huidige situatie nog geen waterkeringen aanwezig zijn.

In februari 2021 is door Waterschap Limburg het dijkversterkingsproject gegund aan de Combinatie Dijkversterking Heel en Beesel (CDHB), bestaande uit Mourik Infra en FL. De opdracht is voor ontwerp en uitvoering. Een goede beheersing van het project is daarbij cruciaal. Een onderdeel van deze projectbeheersing is dat de uitvoerende werkzaamheden aantoonbaar voldoen aan de eisen en het ontwerp. Tijdens de uitvoering van het werk gebruikt CDHB  KE-chain.

Mourik heeft reeds ervaring met KE-chain. Martijn van Sinttruije, manager Projectbeheersing Heel en Beesel vertelt graag meer over zijn ervaringen.

Nauwe samenwerking

Het team gebruikt de digitale keuringsformulieren om te sturen op keuringen die moeten worden gedaan. Martijn is als manager Projectbeheersing verantwoordelijk voor de beheersing van het project. De samenwerking tussen de technisch manager en de manager projectbeheersing is essentieel. Dit is waar de praktijk en theorie samenkomen.

Er wordt intensief gebruik gemaakt van de keuringsformulieren en de uitkomsten die de keuringen geven. Zo kan eenvoudig bepaald worden of het resultaat voldoet aan de bedoelde uitkomst. Indien dit resultaat niet voldoet aan de bedoelde uitkomst spreken we van een afwijking wat ook binnen KE-chain geconstateerd kan worden. Door de wijze waarop de keuring vastgelegd wordt in KE-chain is het mogelijk om snel te handelen. Ook de manier hoe met deze situaties wordt omgegaan wordt vastgelegd in KE-chain.

Zo kan eenvoudig bepaald worden of het resultaat voldoet aan de bedoelde uitkomst

Via twee- en vier wekelijkse overleggen met de opdrachtgever en met behulp van de vier wekelijkse voortgangsrapportage wordt de opdrachtgever ingelicht. Op deze manier blijft de opdrachtgever integraal up-to-date en heeft hij een helder beeld van de voortgang en kwaliteit van het project. De mogelijkheid bestaat om de opdrachtgever (beperkte) rechten te geven voor toegang tot de applicatie. De opdrachtgever wordt dan in staat gesteld om live mee te kijken met de keuringen.

Mourik-logo
logo-FL

Traditioneel: Losse bestanden en extra aandacht

Voorheen werden de resultaten van de keuringen aan het papier toevertrouwd. Hierbij werd er onder andere gebruik gemaakt van Word, Excel en andere registratiesystemen. Foto’s plaatsen we in een aparte foto map.

De aantoning of er binnen de norm was gewerkt was het resultaat van een meting. Omdat deze meetresultaten handmatig in Excel werden gezet was er extra aandacht nodig om te voorkomen dat dit fout ging en dat de juiste foto’s eraan gekoppeld waren.

We hebben overwogen met welk digitaal registratiesysteem we wilden gebruiken binnen Mourik. Onder ander vanwege de verschillende template mogelijkheden, het samenwerken in de digitale formulieren, de bibliotheek van formulieren en de workflow mogelijkheden hebben ons doen besluiten om voor KE-chain te kiezen.

De aantoning of er binnen de norm was gewerkt was het resultaat van een meting. Omdat deze meetresultaten handmatig in Excel werden gezet was er extra aandacht nodig om te voorkomen dat dit fout ging en dat de juiste foto’s eraan gekoppeld waren.

KE-chain: Digitaal & direct aan de slag

Mourik heeft al positieve ervaringen met KE-chain voor het uitvoeren van de keuringen en de integratie met Relatics. De formulieren zijn reeds beschikbaar via de bedrijfsbibliotheek van KE-chain. Hierin staan verschillende gestandaardiseerde formulieren die binnen bijna alle projecten bij Mourik worden toegepast. Dat maakte het een eenvoudige keuze om KE-chain ook voor Heel en Beesel te gebruiken.

Samen met het team van KE-chain hebben we de digitale formulieren en workflows vormgegeven, ingericht en aangevuld. Na een instructie konden we snel aan de gang en kon het team buiten direct aan de slag met het uitvoeren van de keuringen.

Met KE-chain wordt de data direct vastgelegd in het digitale formulier en van daaruit werk je verder tot aan de rapportage. Voor elke aanvullende keuring voeg je eenvoudig een registratieregel toe met daarbij bijvoorbeeld de locatie, foto’s en opmerkingen.

Zo kun je bij grote projecten met veel verschillende registraties alles bij elkaar registreren en met de juiste invuldata ook nog eens eenvoudig terugzoeken. Hierdoor is het achteraf zoeken naar informatie een stuk makkelijker geworden omdat dit binnen het systeem in een keuringsformulier opgezocht kan worden.

Zo kun je bij grote projecten met veel verschillende registraties alles bij elkaar registreren en terugzoeken

Binnen Mourik streven we ernaar dat ook de laboranten met KE-chain gaan werken. Op dit moment voegt de laborant zijn gemaakte rapportages als bijlage in KE-chain toe. Zo registreert de laborant nog wel zijn keuringen in zijn eigen registratiesysteem. KE-chain faciliteert ook in het direct invoeren van de keuring in het formulier, waardoor tussenkomst van pdf-documenten voorkomen wordt. Hierdoor kan je dus direct zien of de waarden van de laborant voldoet aan de eisen en hoeft er niet eerst een pdf-bestand geopend te worden.

Mijn favoriete eigenschap binnen KE-chain is dat alles gebundeld wordt. Alle informatie staat op een logische wijze bij elkaar. Daarnaast heb je veel rapportage mogelijkheden zodat je de rapportage helemaal op maat kunt maken. Zo heb je altijd een overzichtelijke rapportage van wat er gekeurd is. Ook de toewijzing naar personen is super handig en gemakkelijk, aldus Martijn

Bidirectionele koppeling KE-chain met Relatics

Er is bij dit project gebruik gemaakt van de Relatics koppeling met KE-chain wat zorgdraagt voor een compleet overzicht van de gekeurde en te keuren eisen in de uitvoering. Om op één centrale plek overzicht te behouden worden de resultaten van de keuringen uit KE-chain in Relatics samengevoegd en het gehele proces geoptimaliseerd.

Door deze koppeling wordt de gehele verificatie binnen één systeem geborgd en is er afscheid genomen van een foutgevoelig en handmatig administratief proces en het werken met twee systemen. Dit ontzorgt niet alleen de klant maar ook de eigen projectbeheersing experts.

De gehele verificatie wordt binnen één systeem geborgd

]]>
KE-chain event: Digitalisering + Duurzaamheid https://ke-chain.com/nl/ke-chain-event-digitalisering-duurzaamheid/ Mon, 12 Sep 2022 12:56:02 +0000 https://ke-chain.com/?p=23637

Klaar voor de toekomst

Aankomend voorjaar 16 maart 2023 is het KE-chain event. Het wordt een bijzonder event waar we met vier sprekers digitalisering en duurzaamheid centraal stellen met het thema; klaar voor de toekomst.

De vier sprekers komen vanuit vier verschillende sectoren; infra, energie, automotive en luchtvaart. De sprekers zullen ons meenemen in hun uitdagingen en hoe duurzaamheid en digitalisering daarin terugkomen.

Ook nemen wij je graag mee in hoe wij daarbij helpen. Hoe we KE-chain inzetten en verder ontwikkelen om jullie de digitale tools te geven om grip te houden op projecten vandaag en in de toekomst.

We komen samen op een bijzondere locatie in Delft, The Green Village. The Green Village is HET fieldlab voor duurzame innovatie in de bouw en infra. Het is te vinden in midden in de campus van de Technische Universiteit Delft. Op steenworp afstand van dit fieldlab ligt het bouwinnovatielab van TNO. Beide zeer inspirerende locaties waar we jullie graag mee naar toe nemen.

Sprekers

Maarten Boer

Informatiemanager IT bij Mourik Infra & Informatiemanager Sterke Lekdijk bij Mourik 

Strategisch inzetten op een onderscheidende rol in de grote opgaven van infra en waterveiligheid in Nederland

Joris Bongenaar

Voorzitter bij KLO & Manager Omgevingsmanagement Nederland bij Gasunie

Begeleiden van de transformatie in de graafketen om vermijdbare graafschade in Nederland te voorkomen

Mark Cuyx

Head of Product Segment Braking, Suspension and Aero bij ZF Wabco

Verbeteren van veiligheid en verminderen van uitstoot van bedrijfsvoertuigen als toeleverancier in de auto-industrie

Paul Arendsen

Head of Structures Testing and Evaluation bij NLR – Netherlands Aerospace Centre

Werken aan het kwalificeren van materialen voor het verwezenlijken van de klimaatdoelstellingen van de Europese Green Deal

Details

Locatie: The Green Village in Delft

Datum: 16 maart 2023

Tijd: 13:00-16:00

Green Village Delft

Wil je erbij zijn?

Meldt je aan bij Jacqueline via sales@ke-chain.com of 015 71111 04.

]]>
De nieuwe formulieren app is live! https://ke-chain.com/nl/de-nieuwe-formulieren-app-is-live/ Tue, 05 Jul 2022 11:34:14 +0000 https://ke-chain.com/?p=23316

Slimmer samenwerken met formulieren

Automatisch doorgeven van formulieren met de workflow

Je geeft eenvoudig formulieren door aan andere teamleden in het project. Als je een formulier afrondt komt die gelijk bij de volgende in keten terecht, bijvoorbeeld om de inspectie uit te voeren of om als 2de lijnscontrole. Uiteraard wordt de volgende op de hoogte gebracht met persoonlijke notificaties.

Formulier doorgeven

Persoonlijke notificaties in de app en in je email

Je weet gelijk of je iets moet oppakken met de nieuwe notificaties. De notificaties krijg je direct in je email en met een klik ben je bij het formulier. In KE-chain heb je een overzicht van alle notificaties. Zo heb je alles in een overzicht bij de hand.

Formulier doorgeven

Makkelijker formulieren vinden

Vind formulieren op locatie, fase, eisen en meer

Vinden van formulieren kan nu ook op basis van wat voor jou relevant is. Nu kan je zoeken op basis van locaties, fasen, objecten, disciplines, werkpakketten, eisen en nog meer. Zo heb je direct de formulieren die voor jou relevant zijn en kan je ze ook nog makkelijker rapporteren.

Formulier doorgeven

Formulieren in een kaart opzoeken

Hoe makkelijk zou het zijn als je formulieren direct in een kaart kan opzoeken? Dat is nu standaard mogelijk met de nieuwe formulieren in KE-chain. Met een klik ben je in het overzicht van de kaart. Daar vind je eenvoudig al jouw formulieren in de buurt.

Formulier doorgeven

Optimaal inrichten van projecten

Projecten en formulieren kan je nu optimaal inrichten

Projecten kan je nu optimaal inrichten. Je kan de projectstructuur volledig aanpassen aan het project. Zo kan je gebruik maken van locaties, fasen, objecten, disciplines, werkpakketten, eisen en nog meer. Werk met KE-chain van eis tot oplevering. Maar je kan ook gewoon alleen losse formulieren gebruiken.

Formulier doorgeven

Koppeling met andere systemen

Met de flexibele inrichting is het ook nog makkelijker om een koppeling te leggen met een ander systeem. Bijvoorbeeld formulieren koppelen aan een eisensysteem of een GIS systeem. Zo kan je bijvoorbeeld formulieren automatisch koppelen met de eisen van de opdrachtgever.

Project formulieren eisen en objecten

Meer weten? Bekijk een live demo.

Wil je meer weten van de nieuwe formulieren? Bekijk een live demo of neem met Jacqueline contact op.

]]>
Intentieovereenkomst met de graafketen https://ke-chain.com/nl/intentieovereenkomst-met-de-graafketen/ Wed, 01 Jun 2022 14:00:00 +0000 https://ke-chain.com/?p=23282

Intentieovereenkomst CROW 500 app

Afgelopen woensdag 1 juni hebben we met het KLO en de graafketen een intentieovereenkomst getekend. We willen samen verder in het ondersteunen van de graafketen in het digitaal samenwerken met de C5P app. Samen voldoen aan de CROW 500 en voorkomen van vermijdbare graafschades.

Tijdens dit feestelijk evenement hebben we de intentieovereenkomst getekend in het bijzijn van de KLO leden. Samen hebben we geproost op deze prachtige stap vooruit in digitaal samenwerken in de graafketen. We willen het bestuur en de leden van het KLO bedanken voor hun vertrouwen.

De C5P app is een KE-chain app die speciaal is ingericht voor de behoeftes van de graafketen om conform de CROW 500 richtlijn te werken. Dat hebben we samen gedaan met het expert team van KLO. Dat team bestaat ui experts van alle belangrijke partijen in de graafketen gedaan; netbeheerders, beheerders openbare ruimte en grondroerders. De werking is getoetst in projecten en de kwaliteit is getoetst door het audit team waar ook de toezichthouder in ondersteund. Ook de andere software leveranciers zijn inmiddels betrokken bij het initiatief. Samen willen we een nieuwe standaard zetten om organisaties te helpen in verdere digitalisering om uiteindelijk in de sleuf de juiste informatie op het juiste moment te hebben.

ondertekening intentieovereenkomst KLO KE-works
]]>
We zijn ISO 27001 gecertificeerd https://ke-chain.com/nl/we-zijn-iso-27001-gecertificeerd/ Tue, 17 May 2022 07:59:45 +0000 https://ke-chain.com/?p=23215

Succesvolle ISO 27001 certificatie door DNV

Met de certificering van ISO/IEC 27001 door DNV laten we zien dat data veiligheid voor ons van essentieel belang is. We hebben voor DNV gekozen omdat ze een leidende classificatie-instelling zijn in verschillende industrieen waar data veiligheid van essentieel belang is, zoals de scheepvaart en offshore-industrie. Daarmee hebben we bewust gekozen voor een partij die onze organisatie echt helpt met het op borgen van onze data veiligheid.

 

Professioneel opgezet en compleet informatie veiligheid management systeem

Paul ten Holter

Lead Auditor, DNV

ISO 27001 norm voor informatiebeveiliging

ISO 27001 is een wereldwijd erkende en de meest populaire norm voor informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging is in ons dagelijkse leven onmisbaar en is tegenwoordig een veelbesproken onderwerp. Met de introductie van GDPR in Europa zijn de regels rondom gegevensbescherming en privacy aangescherpt. Dat betekend dat het voor ons als gegevensverwerker belangrijk is om te laten zien dat onze beveiliging van informatie op orde is. Dat doen we op basis van ISO 27001.

De voordelen van ISO 27001 certificatie

Met de ISO 27001 certificering hebben we een hogere betrouwbaarheid én zijn we nog beter in staat om risico’s en incidenten terug te dringen. ISO 27001 helpt onze organisatie beter te beschermen in verschillende opzichten:

  • Vertrouwelijkheid: garanderen dat informatie alleen toegankelijk is voor daartoe geautoriseerde personen
  • Integriteit: waarborgen van de accuraatheid en volledigheid van informatie en informatieverwerkingsmethoden
  • Beschikbaarheid: garanderen dat geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot informatie en de daarmee verbinden middelen wanneer dit nodig is

De ISO 27001 certificering staat ook garant voor een continue verbeter process van onze software en processen, waarbij we dagelijks kijken en meten wat we willen verbeteren en dit process gewijs invoeren.

Het behalen van het certificaat is een bevestiging van de al langer gebruikte werkwijze binnen KE-chain en het is een kers op de taart voor ons team! 🎉

]]>
Inzicht in 3000 incidenten bij Mourik https://ke-chain.com/nl/inzicht-in-3000-incidenten-bij-mourik/ Tue, 12 Apr 2022 09:06:32 +0000 https://ke-chain.com/?p=21187

Digitalisering van incidentmanagement

Rijkswaterstaat en andere asset eigenaren vinden het steeds belangrijker om hun data op orde te hebben. Ze willen niet alleen meer geïnformeerd worden, maar vragen steeds vaker om advies. Voor een aannemer als Mourik is het dus belangrijk dat ze de data EN hun inzichten makkelijk kunnen delen met hun klant. Digitalisering gaat daarbij helpen.

Mourik zet strategisch in op digitalisering. Ze willen verder dan alleen mee met de digitalisering van de markt. Ze willen echt meerwaarde creëren. De onderhoudscontracten van Rijkswaterstaat zijn een goed voorbeeld waar dit inzicht van meerwaarde is voor hun klant. Marijo Orgers is de projectmanager van deze droge onderhoudscontracten bij Mourik. Marijo vertelt graag hoe Mourik dat doet met de KE-chain.

 

KE-chain is een mooie app, waar alles in één omgeving aanwezig is. Rijkswaterstaat is ook erg tevreden over de compleetheid van de rapportage in één pdf-bestand.

Marijo Orgers

Projectmanager onderhoudscontracten, Mourik

3000 calamiteiten per jaar

Marijo: “De onderhoudscontracten bestaan uit regulier onderhoud en incidentmanagement. We werken met een team van 120 medewerkers waarvan er 40 met zo’n 3000 incidenten per jaar bezig zijn. Het team is verantwoordelijk voor de weginfrastructuur inclusief kunstwerken zoals bruggen in Zuidholland-Zuid en West-Brabant. Het team is 24/7 bezig met het veiligstellen van de weg en zorgen dat die zo snel als mogelijk weer beschikbaar EN functioneel is. Dus wegslepen van de auto is een en herstellen van de geleiderail is twee.”

Het werkte met veel handwerk

Marijo: “De registratie van de incidenten was veel handwerk.  De betalingen werden volledig los van het registreren van de incidenten door de buitendienst bijgehouden. Er was daarom veel handwerk nodig met kans op fouten. Daarnaast nam de storingsgevoeligheid met de omvang van de data toe. Zo ontstonden er steeds meer trucjes om het systeem draaide te houden. We wisten wat we nodig hadden en wilden niet meer afwachten tot het weer fout zou gaan. Dus zijn we op zoek gegaan naar een duurzame oplossing.”

Nu werken we digitaal samen met KE-chain

Marijo: “Die oplossing hebben we gevonden met KE-chain. Nu doen we alles in één omgeving. In ons eigen gestroomlijnde proces. We werken nu ECHT digitaal samen van registratie tot oplevering. We zijn gestopt met alle mailtjes en zijn slimmer met de klant zijn gaan samenwerken. In plaats van de gaten dichtlopen zijn we nu als organisatie veel meer bezig om slimmer te werken. Een compliment voor het team dat we nu met elkaar bezig zijn hoe we onze werkwijze kunnen verbeteren.

Dit hebben we echt samen met ons hele team en de mensen van KE-chain gedaan. Onze eigen werkwijze was daarbij altijd het uitgangspunt. Met een kernteam hebben we onze werkwijze zo stap-voor-stap gedigitaliseerd. Al deze stappen zijn daarna goed getest samen met onze mensen van binnen en buiten en met de klant. De overstap van de oude naar de nieuwe werkwijze ging daarom ook erg soepel.”

De basis voor proactief onderhoud

Marijo: “Met KE-chain is het ook makkelijker om data aan andere systemen te koppelen, zoals ArcGIS en ClickSense. Op termijn ben ik wel van mening dat je wel alles geografisch in kaart kan brengen zodat je direct kan zien in welke bocht er bijvoorbeeld incidenten gebeuren. Deze analyses zijn essentieel voor de volgende stap in de dienstverlening. Digitalisering kan echt helpen om onze klant van data EN van nieuwe inzichten in de data te voorzien.” 

 

Bekijk de live demo incidentmanagement

Benieuwd hoe KE-chain helpt bij het digitaliseren van incidentmanagement? Bekijk de live demo.

mourik incidentmanagement

]]>
Digitaal formulier voor nulmetingen en controles https://ke-chain.com/nl/digitaal-formulier-voor-nulmetingen-en-controles/ Tue, 22 Mar 2022 09:00:00 +0000 https://ke-chain.com/?p=20855

Toezichthouden; nulmeting & controles

Grip op toezichthouden met digitale formulieren van KE-chain. Inspecties, restpunten, dagrapportages en nog veel meer. Alles kan je eenvoudig bijhouden met KE-chain. In dit voorbeeld laten we zien hoe een inspecteren en restpunten makkelijk worden geïntegreerd in een digitaal formulier. 

Gebruik KE-chain voor het toezichthouden en registratie van de toezicht items. De nulmetingen voorafgaand aan een project, de tussentijdse controles en de eindcontroles. Per nulmeting, controle voeg je eenvoudig per punt foto’s toe en geef je aan of het voldoet.

Met KE-chain doe je dit met behulp van een tablet, telefoon of computer. Alles is direct online beschikbaar en gelijk in het project opgeslagen. Restpunten kan je gemakkelijk bijhouden met een aparte stap met alleen de restpunten erin. Uiteraard zijn die direct gekoppeld aan de geregistreerde toezicht items.

Aan het einde heb je alles in een rapport: nulmeting, controles, fotos en resultaat. Het is efficiënt, makkelijk in gebruik en je bent in één keer klaar.

Nulmeting inspectie

Het voorbeeld digitale formulier is bestaat uit twee stappen in de workflow. De eerste stap is de nulmeting. Tijdens deze nulmeting worden op alle inspectiepunten bepaald of deze voldoet of niet. Indien relevant kan een foto worden bijgevoegd om de situatie te verduidelijken. Het resultaat is een lijst met punten die niet voldoen en nog opgepakt dienen te worden de uitvoerende partij.

Dit resultaat kan je eenvoudig delen door de uitvoerende partij ook toegang te geven om dit formulier te bekijken, het is mogelijk om het resultaat als PDF te exporteren en te delen of het is mogelijk om de tabel te exporteren naar Excel en die te delen.

Controle restpunten

De tweede stap in het digitale formulier is voor het uitvoeren van de controles. In dit geval gaat dat om het controleren van de restpunten. De restpunten staan direct bij elkaar in een overzicht. Alle restpunten komen terug en de rest van de controlepunten van de nulmeting zie je niet. Per controle van de respunten bepaal je of deze is hersteld en voeg je foto’s, datum en opmerkingen toe. Zo heb je alles bij elkaar in een overzicht voor alle medewerkers.

Digitaal formulier - Controle respunten - desktop
]]>