Werk slimmer samen en bouw kwaliteit in

Verlaag faalkosten
Versnel processen
Verhoog kwaliteit
Vergroot inzicht

Werk slimmer samen en bouw kwaliteit in            Verlaag faalkosten       Versnel processen       Verhoog kwaliteit       Vergroot inzicht

+31 (0) 15 711 1104

Digitale boom-inspecties met KE-chain (VTA)

Visual Tree Assessments (VTA's) zijn een belangrijk hulpmiddel om gebreken aan bomen te ontdekken aan de hand van een visuele controle. Deze inspecties zijn nu volledig gedigitaliseerd door KE-chain.

Uitvoering VTA’s 

Het uitvoeren van een VTA bestaat uit drie fasen. In de eerste fase voert een specialist een grondig visueel onderzoek uit en inventariseert de uitwendige kenmerken van interne mechanische defecten en symptomen van biotische of abiotische problemen. Als er geen uiterlijke tekens zijn van potentiële problemen, beperkt het onderzoek zich tot deze fase. Als er wel vermoedens zijn van een defect op basis van de geobserveerde symptomen, moet dit bevestigd worden door middel van een diepgaand onderzoek. En als er een belangrijk defect geconstateerd wordt, wordt het gelokaliseerd, gekwantificeerd en in kaart gebracht. Indien nodig kunnen ook gespecialiseerde instrumenten worden gebruikt om interne onregelmatigheden op te meten.

Het voorkomen van versnippering door digitalisering

KE-chain heeft een manier ontwikkeld om boomveiligheidscontroleurs te helpen bij het uitvoeren van VTA’s (boomveiligheidstoetsingen). In het verleden was het vaak een tijdrovend en moeilijk proces om informatie te verzamelen voor deze toetsingen, en het kon ook moeilijk zijn om te weten of je de laatste versie van de informatie gebruikte. Bovendien was het vaak nodig om informatie handmatig over te tikken of te kopiëren, en soms moesten boomveiligheidscontroleurs zelfs documenten fysiek meenemen of bellen om te vragen naar de status van een bepaald proces.

Met KE-chain’s digitale oplossing hoeven boomveiligheidscontroleurs zich geen zorgen meer te maken over het vinden van de juiste informatie. Ze hoeven geen tijd meer te spenderen aan het handmatig overtypen, het kopiëren van informatie of het fysiek meenemen van documenten. Alle informatie direct digitaal vastgelegd, wat betekent dat er geen risico is dat iets wordt vergeten of niet goed wordt geregistreerd.

Voordelen 

Voor de beheerders van bomen brengt dit verschillende voorbeelden met zich mee, omdat ze nu in staat zijn om alle informatie over de bomen digitaal bij te houden. Dit kan bijvoorbeeld helpen bij het maken van beheerplannen of het nemen van beslissingen over welke bomen moeten worden verwijderd of vervangen. Kortom, KE-chain’s digitale oplossing maakt het voor boomveiligheidscontroleurs en beheerders een stuk gemakkelijker om VTA’s uit te voeren en om alle relevante boomgegevens bij te houden.

In dit blog

Meer weten?

We laten je graag de mogelijkheden met formulieren en workflows zien; hoe je ze eenvoudig maakt, gebruikt en met een druk op de knop rapporteert.

Digitaal formulier - Nulmeting en controles - alle devices

Joost Schut