Werk slimmer samen en bouw kwaliteit in

Verlaag faalkosten
Versnel processen
Verhoog kwaliteit
Vergroot inzicht

Werk slimmer samen en bouw kwaliteit in            Verlaag faalkosten       Versnel processen       Verhoog kwaliteit       Vergroot inzicht

+31 (0) 15 711 1104

Ervaringen van Mourik met KE- chain bij project ’t Klooster van gemeente Nieuwegein

Kevin Vernooij is werkvoorbereider bij Mourik en betrokken bij dit project. Kevin vertelt graag over zijn ervaringen.

Mourik aan het werk met KE-chain tijdens project het Klooster

Gebruikerservaringen Mourik Infra

Mourik heeft reeds ervaring met KE-chain. Kevin Vernooij, werkvoorbereider bij Mourik en betrokken bij dit project, vertelt graag meer over zijn ervaringen met deze digitale applicatie.

Mourik Infra zet zich dagelijks in voor duurzaamheid. Voor de infrastructuur betekent dat minimale verkeershinder, veiligheid voor zowel weggebruiker en wegwerker, circulair werken door het toepassen van herbruikbare materialen, het minimaliseren van uitstoot, en aandacht voor de totale kosten tijdens de levensduur van infrastructurele werken. Duurzaamheid gaat verder dan in het bezit zijn van de juiste certificaten. Duurzaamheid zit verweven in de projecten door de inzet en creativiteit van medewerkers. Het blijft niet bij woorden, er wordt gedaan wat er beloofd wordt. Veiligheid en de omgeving van het project staan hierbij centraal.

Project ’t Klooster van gemeente Nieuwegein

Vanaf september vorig jaar is er hard gewerkt in opdracht van de gemeente Nieuwegein voor het verbeteren van de ontsluiting voor het bedrijventerrein ’t Klooster vanaf de A27. Het gedeelte tussen de Beatrixsluis en de kruising Waterliniedok/Indundatiedok werd een weekend afgesloten om zo snel mogelijk te starten met het frezen van het bestaande asfalt om daarna direct aan te vangen met het ontgraven van de bouwkuip voor een compleet nieuw te realiseren fietstunnel.

In het holst van de nacht was het moment daar, het eerste tunnelelement werd onder de gefixeerde waterleiding aangebracht. Daarnaast zijn er stootpalen van het kunstwerk boven de A27 hersteld en is de rotonde boven de toerit (naar Utrecht) en afrit (naar Breda) gesloopt en vervangen door een I-VRI (automatische stoplichten). Op de laatste avond van het weekend is, na het aanbrengen van de markering en borden, de weg weer opengesteld voor het verkeer.

Uitvoering van werkzaamheden

Enkele cijfers om een indruk te krijgen van de uitgevoerde werkzaamheden in één weekend:

  • Fietstunnel met een lengte van 50m aangebracht
  • 1815 ton asfalt verwijderd
  • 700 ton mengranulaat aangebracht
  • 800 eenheden straatwerk aangebracht
  • 750 ton asfalt aangebracht
  • 4 km aan definitieve en tijdelijke markering aangebracht.

Met deze werkzaamheden was het gedeelte boven de A27 helemaal gereed, waarna de realisatie van de fietspaden naar de fietstunnel en de verbredingen op het Indundatiedok en Defensiedok op het programma stonden.

In oktober werd er aangevangen met de realisatie van de by-pass welke een rechtstreekse verbinding vormt tussen de afrit Utrecht en ’t Klooster.

Nauwe samenwerking

Het projectteam houdt zich bezig met voorbereidingen en de uitvoering van deze werkzaamheden waarbij intensief gebruik gemaakt wordt van de digitale keuringsformulieren om te sturen op keuringen die moeten worden gedaan en de uitkomsten die de keuringen geven. Er wordt strak toezicht gehouden op afwijkingen die in de uitvoering worden geregistreerd. Door de wijze van vastlegging in KE-chain, is het mogelijk om snel te handelen en bij te sturen.

Door de wijze van vastlegging in KE-chain, is het mogelijk om snel te handelen en bij te sturen.

Via periodieke overleggen met de opdrachtgever blijft de opdrachtgever up-to-date van de voortgang van het project en heeft hij een helder beeld van zowel de voortgang als de kwaliteit van het project.

Traditioneel: Losse bestanden en extra aandacht

Voorheen werden de keuringen uitgevoerd op papier. Het aantoonbaar maken of er binnen de norm was gewerkt was het resultaat van een opgeschreven meting. Omdat deze meetresultaten in Excel werden bijgehouden was er extra aandacht nodig om te voorkomen dat dit fout zou gaan en dat de juiste foto’s gekoppeld waren aan de juiste metingen.

KE-chain: Digitaal & direct aan de slag

Samen met het team van KE-chain zijn de digitale formulieren en workflows vormgegeven en ingericht. Na een instructie en training kon er snel aan de slag gegaan worden met de voorbereidingen, waarna het team buiten direct aan de slag kon met het uitvoeren van de vereiste keuringen.

Omdat Mourik al positieve ervaringen met KE-chain heeft, zowel in de uitvoering als projectbeheersing waren de formulieren al beschikbaar via de bedrijfsbibliotheek. Op verzoek worden deze aangepast en geoptimaliseerd per project.

Met KE-chain wordt de data direct vastgelegd in het digitale formulier en van daaruit werk je verder tot aan de rapportage. Een groot voordeel is dat je met meerdere mensen tegelijkertijd in de applicatie kunt werken. Je hoeft niet te wachten op anderen maar kunt direct aan de slag.

Met KE-chain wordt de data direct vastgelegd in het digitale formulier en van daaruit werk je verder tot aan de rapportage. Een groot voordeel is dat je met meerdere mensen tegelijkertijd in de applicatie kunt werken

Kevin Vernooi

werkvoorbereider, Mourik Infra

Voor elke afwijkende situatie voeg je gemakkelijk een registratieregel toe met daarbij bijvoorbeeld, de locatie waar je je bevindt, foto’s en opmerkingen. Het zoeken naar informatie, de twijfel aan juist overgenomen waarden of het niet terug kunnen vinden van foto’s is verleden tijd. Alles wordt real-time weergegeven en opgeslagen.

Mijn favoriete eigenschap binnen KE-chain is dat je alles direct, en met meerdere mensen tegelijkertijd, kunt registreren. Je heb alle informatie dan direct en meteen bij elkaar zonder dat je dubbele handelingen dient uit te voeren. Ook het toewijzen van uit te voeren werkzaamheden aan collega’s werkt prettig, aldus Kevin.

Daarnaast zijn er veel opties met betrekking tot hoe je een rapportage wilt opmaken waardoor je dit helemaal op maat kunt maken. Zo heb je altijd een overzichtelijke rapportage van wat er gekeurd is. Ook de toewijzing naar personen is gemakkelijk. Voor de uitvoering van dit project is gebruik gemaakt van de Relatics koppeling met KE-chain.

Relatics koppeling

Evenals andere projecten is ook voor de uitvoering van dit project gebruik gemaakt van de Relatics koppeling met KE-chain. Dit zorgt voor een optimalisatieslag waardoor men overzicht houd met betrekking tot de specificatie en verificatie eisen.

Om alle gegevens op één centrale plek te behouden worden de uitgevoerde keuringen en andere registraties die worden gedaan samengevoegd in Relatics. Dit zorgt voor optimalisatie van het gehele proces.

Door het realiseren van deze koppeling heb je niet meer te maken met een foutgevoelig en handmatig proces. Het gehele proces is geautomatiseerd waardoor er nog maar met één systeem gewerkt wordt in plaats van met meerdere die niet goed samenwerken. Dit ontzorgt zowel de klant als de eigen expert die op het project werkzaam zijn.

Meer weten?

We laten je graag de mogelijkheden met formulieren en workflows zien; hoe je ze eenvoudig maakt, gebruikt en met een druk op de knop rapporteert.

Digitaal formulier - Nulmeting en controles - alle devices

Joost Schut