Optimaal werken met formulieren en workflows
Simpel in gebruik
Eigen werkwijze
Alle devices
Optimaal werken met formulieren en workflows             Simpel in gebruik       Eigen werkwijze       Alle devices

Formulier voor onderhoudswerk op basis van bestek

Digitaal formulier voor de voorbereiding, opname, uitvoering en oplevering van onderhoudswerk op basis van een bestek.

Digitaal formulier voor onderhoudswerk met bestek

Digitaal formulier onderhoudswerk met bestek

Een digitaal formulier voor het projectbeheersing en kwaliteitsborging van onderhoudswerk inclusief bestekposten, budget, controle en rapportage. In dit digitale formulier wordt daarvoor gebruik gemaakt van de workflow om de stappen in het werk te ondersteunen. Daarnaast is ook een berekening toegevoegd om de budget en kosten te bepalen.

Het formulier past in de directievoering van onderhoudswerkzaamheden en kan daarom zowel gebruikt worden door zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer.

Bestekposten specificatie

De eerste stap in het workflow van het digitale formulier is het opstellen van de bestekposten. Dit zijn de afgesproken werkzaamheden inclusied de eenheid en kosten per eenheid. Deze lijst kan je al in het sjabloon van het formulier vastleggen in de bedrijfs- of projectcatalogus. Uiteraard kan je het ook nog aanpassen als je het formulier gaat gebruiken.

 

Digitaal formulier voor onderhoud - stap 1 bestekposten

 

Opname werkzaamheden met budget

Tijdens de tweede stap van de workflow worden de werkzaamheden bepaald met een schouw op locatie. Op basis van die schouw worden de werkzaamheden opgenomen in een lijst waarin de bestekpost, locatie, foto, omschrijving en aantal worden aangegeven. Voor de locatie kan je bijvoorbeeld kiezen voor een adres of het Rijksdriehoekstelsel. Dit kan je allemaal met een telefoon of een tablet op locatie doen.

Op basis van de opgenomen werkzaamheden wordt met een berekening het budget per werkzaamheid en het toaal bepaald. Dit is het budget voor de opgenomen werkzaamheden. De vastlegging van de fotos en omschrijving zorgen ervoor dat de uitgangssituatie duidelijk is vastlegegd. Dit geeft een compleet beeld waarop besloten kan worden om de werkzaamheden uit te gaan voeren.

 

Digitaal formulier voor onderhoud - stap 2 opname

Uitvoeren werkzaamheden met extra werk

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden is de mogelijkheid om per werkzaamheid het resultaat van het werk vast te leggen. Uiteraard of het is uitgevoerd en indien relevant ook een omschrijving en foto van de opgeleverde situatie. In het formulier is slim gebruik gemaakt van filters zodat alleen de open werkzaamheden in het overzicht te zien zijn. Zo houd je makkelijk overzicht van het werk dat nog gedaan moet worden. 

Daarnaast is nog een mogelijkheid toegevoegd om extra werkzaamheden en/of kosten mee te nemen tijdens de uitvoering. Zo kunnen ook bijvoorbeeld bonnen van leveranciers worden opgenomen in de administratie.

 

Digitaal formulier voor onderhoud - stap 3 uitvoering

Controle en rapportage met kostenoverzicht

De laatste stap is een controle van het formulier met een overzicht van de totale kosten van het werk. De controle is per werkzaamheid en opgedeeld in nog openstaande en reeds uitgevoerde werkzaamheden. De digitale ondertekening is het laatste onderdeel van deze stap.

De informatie in deze stap en de vorgaande stappen kan je altijd exporteren naar PDF of de tabel exporteren naar Excel zodat je de informatie kan delen met de opdrachtgever of de opdrachtnemer.

 

Digitaal formulier voor onderhoud - stap 4 rapportage

Bekijk live demo onderhoud met bestek

Meld je direct aan voor de live demo

 

Meer weten?

Bel me even of plan hier direct een afspraak in mijn agenda.

Ik laat je graag de mogelijkheden met formulieren en workflows zien; hoe je ze eenvoudig maakt, gebruikt en met een druk op de knop rapporteert.