Werk slimmer samen en bouw kwaliteit in

Verlaag faalkosten
Versnel processen
Verhoog kwaliteit
Vergroot inzicht

Werk slimmer samen en bouw kwaliteit in            Verlaag faalkosten       Versnel processen       Verhoog kwaliteit       Vergroot inzicht

+31 (0) 15 711 1104

Combinatie ‘Hof op Marken’ digitaal in drie dagen

Combinatie Hof op 'Marken' is een samenwerking tussen de Vries & van de Wiel (DEME) en JLD Contracting BV. In het project werken ze met het platform KE-chain.

De combinatie werkt aan een duurzame toekomst door oplossingen te bieden voor wereldwijde uitdagingen. Een van die oplossingen is een dijkversterking door de uitdaging van een stijgende zeespiegel, dalende bodem en klimaatverandering. Een uitdaging waar ook wij altijd klaar staan om bij te helpen.

Combinatie ‘Hof op Marken’ is een samenwerking tussen de Vries & van de Wiel (DEME-Group) en JLD Contracting BV voor het project Dijkversterking Marken in opdracht van Rijkswaterstaat. In het project werken ze met het platform KE-chain. Het projectteam gebruikt de digitale formulieren en workflows om optimaal digitaal samen te werken tijdens de versterking, tijdens beheer & onderhoud van de dijk. Met KE-chain was het projectteam binnen drie dagen digitaal aan het inspecteren, kunnen ze makkelijker samenwerken binnen een taak, hebben ze meer overzicht en hierdoor minder kans op faalkosten. Saskia van Dorp, project engineer beheer & onderhoud, system engineer bij de combinatie vertelt graag hoe ze dat gedaan en ervaren hebben.

Dijkversterkingen en beheer & onderhoud van dijken

De basis van het beheer & onderhoud is het (groen)beheersplan van de opdrachtgever, vertelt Saskia. Voor de dijkversterking maken we ook gebruik van CROW-richtlijnen. Uiteraard maken we daarnaast gebruik van onze eigen expertise en werkwijzen.

Om de staat en conditie van het areaal in de gaten te houden worden de dijken geschouwd. Die schouw is onze eerste inspectie naar de conditie van het areaal. Uit dit schouwen komt naar voren wat de staat van de dijk is en waar de dijk welke aandacht nodig heeft. Tijdens deze inspectie worden de afwijkende situaties vastgelegd en wordt er beoordeelt of en waar er niet voldaan wordt aan de minimale conditie. Op basis daarvan wordt het beheer & onderhoud uitgevoerd of wordt er overlegt met de opdrachtgever. Dit wanneer herstel niet direct mogelijk is.

KE-chain wordt gebruikt voor de aantoonbare realisatie van de dijkversterking en het beheer & onderhoud van de dijk. Dus voor de opname, beoordeling, uitvoering, controle en het verwerken tot rapportages van deze versterkingsmaatregelen.

 Traditioneel: Veel losse bestanden en handmatig overzetten

Traditioneel werd er voor het beheer & onderhoud veel met papier, digitale foto’s, Word en Excel bestanden gewerkt. De informatie werd beheerd in een project map met foto’s bijvoorbeeld in aparte foto-map. De resultaten van de metingen en inspecties stonden in een ander Excel bestand, los van de foto’s.

De meetresultaten werden handmatig in Excel gezet en de bijbehorende foto’s stonden dus ergens anders. De werkwijze met veel losse bestanden en het handmatig overzetten van informatie is foutgevoelig. Dat gebeurde dan natuurlijk ook in het verleden en kon het zijn dat informatie verkeerd werd  overgenomen, papieren ontbraken, of dat er dubbele werkzaamheden werden uitgevoerd.

Mijn favoriete eigenschap van KE-chain is dat ik als beheerder iedereen een eigen taak kan geven en dat je gelijktijdig het overzicht houdt omdat je kunt zien aan wie elke taak is belegd.

Saskia van Dorp

Project Engineer, De Vries & van de Wiel

KE-chain: Papierloos, persoonlijke taken en overzichtelijk

Dit wilden we anders gaan doen en daarom heeft ‘de Combinatie’ de samenwerking gezocht met KE-chain. Ook voor de dijkversterking willen we geen fysieke stapels keuringsformulieren verwerken. De specifieke project inrichting ging heel snel. Ons projectteam was binnen drie dagen buiten digitaal aan het inspecteren.

Ons projectteam was binnen drie dagen buiten digitaal aan het inspecteren

Samen met het team van KE-chain hebben we de eerste digitale formulieren en workflows ingericht. Daarbij werden we enorm geholpen om van achter naar voren te denken en niet andersom. Zo hebben we samen de Excel werkwijze vertaald naar KE-chain. Dit is allemaal naar eigen wens ingericht. Je kunt bijvoorbeeld ook deelgebieden aanmaken als de inspecties per deelgebied plaatsvinden. KE-chain is heel flexibel qua aanpassingen.

Nu werken we echt digitaal samen met dezelfde informatie van de inspecties. Je ziet altijd de laatste informatie en kan ook met meerdere mensen tegelijk in hetzelfde formulier werken. De inspectiedata wordt direct vastgelegd in het digitale formulier en van daaruit werk je verder tot aan de rapportage. Voor elke afwijkende situatie voeg je eenvoudig een registratieregel toe met daarbij bijvoorbeeld de locatie, foto’s en opmerkingen. Ontbrekende papieren van gegevens en het uitvoeren van dubbele werkzaamheden wordt hiermee voorkomen.

Meer weten?

We laten je graag de mogelijkheden met formulieren en workflows zien; hoe je ze eenvoudig maakt, gebruikt en met een druk op de knop rapporteert.

Digitaal formulier - Nulmeting en controles - alle devices

Joost Schut