Werk slimmer samen en bouw kwaliteit in

Verlaag faalkosten
Versnel processen
Verhoog kwaliteit
Vergroot inzicht

Werk slimmer samen en bouw kwaliteit in            Verlaag faalkosten       Versnel processen       Verhoog kwaliteit       Vergroot inzicht

+31 (0) 15 711 1104

Mourik Infra en FL gebruiken KE-chain in dijkversterkingsproject

Mourik Infra en FL werken samen in een dijkversterkingsproject voor Waterschap Limburg. Een goede projectbeheersing is cruciaal. Dat doen ze met KE-chain. De manager projectbeheersing vertelt over zijn ervaringen.

Mourik KE-chain inspecties

Dijkversterkingssproject Heel en Beesel

Mourik Infra heeft jarenlange ervaring in het onderhoud, versterken en verbeteren van dijken om bescherming te bieden tegen overstromingen. Bij Heel en Beesel wordt de dijk zowel verhoogd als versterkt. De huidige keringen worden op juiste hoogte gebracht en er worden nieuwe keringen aangebracht op locaties waar in de huidige situatie nog geen waterkeringen aanwezig zijn.

In februari 2021 is door Waterschap Limburg het dijkversterkingsproject gegund aan de Combinatie Dijkversterking Heel en Beesel (CDHB), bestaande uit Mourik Infra en FL. De opdracht is voor ontwerp en uitvoering. Een goede beheersing van het project is daarbij cruciaal. Een onderdeel van deze projectbeheersing is dat de uitvoerende werkzaamheden aantoonbaar voldoen aan de eisen en het ontwerp. Tijdens de uitvoering van het werk gebruikt CDHB  KE-chain.

Mourik heeft reeds ervaring met KE-chain. Martijn van Sinttruije, manager Projectbeheersing Heel en Beesel vertelt graag meer over zijn ervaringen.

Nauwe samenwerking

Het team gebruikt de digitale keuringsformulieren om te sturen op keuringen die moeten worden gedaan. Martijn is als manager Projectbeheersing verantwoordelijk voor de beheersing van het project. De samenwerking tussen de technisch manager en de manager projectbeheersing is essentieel. Dit is waar de praktijk en theorie samenkomen.

Er wordt intensief gebruik gemaakt van de keuringsformulieren en de uitkomsten die de keuringen geven. Zo kan eenvoudig bepaald worden of het resultaat voldoet aan de bedoelde uitkomst. Indien dit resultaat niet voldoet aan de bedoelde uitkomst spreken we van een afwijking wat ook binnen KE-chain geconstateerd kan worden. Door de wijze waarop de keuring vastgelegd wordt in KE-chain is het mogelijk om snel te handelen. Ook de manier hoe met deze situaties wordt omgegaan wordt vastgelegd in KE-chain.

Zo kan eenvoudig bepaald worden of het resultaat voldoet aan de bedoelde uitkomst

Via twee- en vier wekelijkse overleggen met de opdrachtgever en met behulp van de vier wekelijkse voortgangsrapportage wordt de opdrachtgever ingelicht. Op deze manier blijft de opdrachtgever integraal up-to-date en heeft hij een helder beeld van de voortgang en kwaliteit van het project. De mogelijkheid bestaat om de opdrachtgever (beperkte) rechten te geven voor toegang tot de applicatie. De opdrachtgever wordt dan in staat gesteld om live mee te kijken met de keuringen.

Mourik-logo
logo-FL

Traditioneel: Losse bestanden en extra aandacht

Voorheen werden de resultaten van de keuringen aan het papier toevertrouwd. Hierbij werd er onder andere gebruik gemaakt van Word, Excel en andere registratiesystemen. Foto’s plaatsen we in een aparte foto map.

De aantoning of er binnen de norm was gewerkt was het resultaat van een meting. Omdat deze meetresultaten handmatig in Excel werden gezet was er extra aandacht nodig om te voorkomen dat dit fout ging en dat de juiste foto’s eraan gekoppeld waren.

We hebben overwogen met welk digitaal registratiesysteem we wilden gebruiken binnen Mourik. Onder ander vanwege de verschillende template mogelijkheden, het samenwerken in de digitale formulieren, de bibliotheek van formulieren en de workflow mogelijkheden hebben ons doen besluiten om voor KE-chain te kiezen.

De aantoning of er binnen de norm was gewerkt was het resultaat van een meting. Omdat deze meetresultaten handmatig in Excel werden gezet was er extra aandacht nodig om te voorkomen dat dit fout ging en dat de juiste foto’s eraan gekoppeld waren.

KE-chain: Digitaal & direct aan de slag

Mourik heeft al positieve ervaringen met KE-chain voor het uitvoeren van de keuringen en de integratie met Relatics. De formulieren zijn reeds beschikbaar via de bedrijfsbibliotheek van KE-chain. Hierin staan verschillende gestandaardiseerde formulieren die binnen bijna alle projecten bij Mourik worden toegepast. Dat maakte het een eenvoudige keuze om KE-chain ook voor Heel en Beesel te gebruiken.

Samen met het team van KE-chain hebben we de digitale formulieren en workflows vormgegeven, ingericht en aangevuld. Na een instructie konden we snel aan de gang en kon het team buiten direct aan de slag met het uitvoeren van de keuringen.

Met KE-chain wordt de data direct vastgelegd in het digitale formulier en van daaruit werk je verder tot aan de rapportage. Voor elke aanvullende keuring voeg je eenvoudig een registratieregel toe met daarbij bijvoorbeeld de locatie, foto’s en opmerkingen.

Zo kun je bij grote projecten met veel verschillende registraties alles bij elkaar registreren en met de juiste invuldata ook nog eens eenvoudig terugzoeken. Hierdoor is het achteraf zoeken naar informatie een stuk makkelijker geworden omdat dit binnen het systeem in een keuringsformulier opgezocht kan worden.

Zo kun je bij grote projecten met veel verschillende registraties alles bij elkaar registreren en terugzoeken

Binnen Mourik streven we ernaar dat ook de laboranten met KE-chain gaan werken. Op dit moment voegt de laborant zijn gemaakte rapportages als bijlage in KE-chain toe. Zo registreert de laborant nog wel zijn keuringen in zijn eigen registratiesysteem. KE-chain faciliteert ook in het direct invoeren van de keuring in het formulier, waardoor tussenkomst van pdf-documenten voorkomen wordt. Hierdoor kan je dus direct zien of de waarden van de laborant voldoet aan de eisen en hoeft er niet eerst een pdf-bestand geopend te worden.

Mijn favoriete eigenschap binnen KE-chain is dat alles gebundeld wordt. Alle informatie staat op een logische wijze bij elkaar. Daarnaast heb je veel rapportage mogelijkheden zodat je de rapportage helemaal op maat kunt maken. Zo heb je altijd een overzichtelijke rapportage van wat er gekeurd is. Ook de toewijzing naar personen is super handig en gemakkelijk, aldus Martijn

Bidirectionele koppeling KE-chain met Relatics

Er is bij dit project gebruik gemaakt van de Relatics koppeling met KE-chain wat zorgdraagt voor een compleet overzicht van de gekeurde en te keuren eisen in de uitvoering. Om op één centrale plek overzicht te behouden worden de resultaten van de keuringen uit KE-chain in Relatics samengevoegd en het gehele proces geoptimaliseerd.

Door deze koppeling wordt de gehele verificatie binnen één systeem geborgd en is er afscheid genomen van een foutgevoelig en handmatig administratief proces en het werken met twee systemen. Dit ontzorgt niet alleen de klant maar ook de eigen projectbeheersing experts.

De gehele verificatie wordt binnen één systeem geborgd

Meer weten?

We laten je graag de mogelijkheden met formulieren en workflows zien; hoe je ze eenvoudig maakt, gebruikt en met een druk op de knop rapporteert.

Digitaal formulier - Nulmeting en controles - alle devices

Joost Schut