Kwaliteitsborging om mee te bouwen

Simpel vastleggen
Makkelijk opvolgen
Transparant werken
Compleet opleveren

Kwaliteitsborging om mee te bouwen            Simpel vastleggen       Makkelijk opvolgen       Transparant werken       Compleet opleveren

+31 (0) 15 711 1104

CROW 500 Proof app

De praktische digitale oplossing om met de keten conform de CROW 500 te werken

 Voorkom graafschade
  Voldoe aan WIBON en CROW 500
  Voorkom boetes
  Voor en door de graafketen

Je komt in goed gezelschap

Voorkom graafschade

Graafschade blijft een serieus probleem. Schade aan kabels en leidingen en andere ondergrondse infrastructuur als gevolg van graafwerkzaamheden. Ondanks pogingen om de werkwijze in de sector te verbeteren neemt de schade niet af.

De gevolgen zijn serieus:

  • Schade aan kabels en leidingen van meer dan 33 miljoen euro
  • Gevolgschade van meer dan 250 miljoen euro
  • Overlast voor de samenleving, zoals het ontbreken van essentiële diensten als drinkwater, verwarming, elektriciteit en internet
  • Risico op letsel en overlijden tijdens werkzaamheden

graafschades-crow500
CROW500-richtlijn

Voldoe aan WIBON en CROW 500

De Wet informatie-uitwisseling boven en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) is opgezet om schades aan kabels en leidingen tijdens graafwerkzaamheden te voorkomen door vast te leggen hoe informatie tussen netbeheerders en grondroerders moet worden uitgewisseld.

De graafsector, vertegenwoordigd door het Kabel- en Leiding Overleg (KLO), heeft daarom in 2017 de richtlijn CROW 500 opgesteld. De CROW 500 stelt dat het voorkomen van graafschade de verantwoordelijkheid is van de hele graafketen.

Voldoe aan WIBON en CROW 500

De Wet informatie-uitwisseling boven en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) is opgezet om schades aan kabels en leidingen tijdens graafwerkzaamheden te voorkomen door vast te leggen hoe informatie tussen netbeheerders en grondroerders moet worden uitgewisseld.

De graafsector, vertegenwoordigd door het Kabel- en Leiding Overleg (KLO), heeft daarom in 2017 de richtlijn CROW 500 opgesteld. De CROW 500 stelt dat het voorkomen van graafschade de verantwoordelijkheid is van de hele graafketen.

CROW500-richtlijn

Voorkom boetes

De toezichthouder, Agentschap Telecom / Rijksdienst Digitale Infrastructuur, houdt steeds scherper toezicht op de naleving van de CROW500 richtlijn als invulling van de WIBON.

Diverse organisaties hebben inmiddels boetes en reprimandes ontvangen omdat hun organisatie niet aan de vereisten voldeed. Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat uw organisatie aan deze vereisten voldoet om problemen te voorkomen.

RDI logo
C5P - door en voor de graafketen

Voor en door de graafketen

De CROW 500 Proof (C5P) app is voor en door de graafketen. Het is ontwikkeld in een samenwerking van het Kabel en Leiding Overleg (KLO) met de graafketen; netbeheerders, beheerders openbare ruimte en grondroerders.

Met KE-chain is de CROW 500 vertaald in een digitale CROW 500. De app bevat de CROW 500 blauwdruk en de kennis en ervaring van betrokken experts. Met de app werk je samen met de ketenpartners en volgens de CROW 500 richtlijn.

Voor en door de graafketen

De CROW 500 Proof (C5P) app is voor en door de graafketen. Het is ontwikkeld in een samenwerking van het Kabel en Leiding Overleg (KLO) met de graafketen; netbeheerders, beheerders openbare ruimte en grondroerders.

Met KE-chain is de CROW 500 vertaald in een digitale CROW 500. De app bevat de CROW 500 blauwdruk en de kennis en ervaring van betrokken experts. Met de app werk je samen met de ketenpartners en volgens de CROW 500 richtlijn.

C5P - door en voor de graafketen

Gebruikers zijn enthousiast

Kabel- en leidingoverleg (KLO)

KLO is een samenwerkingsverband van grondroerders, netbeheerders en beheerders van de ondergrond.

"Een plek voor de graafketen om digitaal samen te werken in het voorkomen van graafschades"

Gemeenten Rotterdam, Amersfoort, Enschede en Oosterhout

Vier gemeenten verschillend in omvang. Allen regisseur van de openbare ruimte.

"We zijn enthousiast over de app en helpt ons om te voldoen aan de CROW 500"

Hoe de C5P app werkt

1. Start een nieuw initiatief

Met een druk op de knop start je een nieuw initiatief. Kies de blauwdruk van de CROW 500 en gebruik de checklist om te borgen dat je niets vergeet.

2. Voeg graafinformatie toe

Voeg alle relevante graafinformatie toe. De KLIC melding of andere gebiedsinformatie. De ontwerpinformatie, EVs en afspraken met derden.

3. Specificeer risicos en maatregelen

Gebruik de standaard lijst met risico’s als checklist voor de relevante risico’s voor jouw project. Maak ze specifiek en voeg andere risico’s en maatregelen toe.

4. Genereer de rapportages

Met een druk op de knop genereer je het risico- en maatregelen plan, inclusief alle relevante informatie in een PDF. Dit kan ook voor de werkinstructies per gebied.

5. Draag het over en blijf meekijken

Als je tevreden bent met de geleverde informatie draag je het project over aan de volgende partij die aan zet is volgens de CROW 500. Die kan direct verder met jouw informatie. Je kan blijven meekijken met het project.

6. Blijf verbeteren met de evaluatie

Zo kan je transparant samenwerken en is het altijd duidelijk wie er wanneer verantwoordelijk is. Tijdens de evaluatie krijgt de initiatiefnemer het project weer terug met het overzicht van alle verbeterpunten van het project.

Meer dan een app

CROW 500 proof

Je wordt optimaal begeleid om samen aan de de CROW 500 te voldoen

Expert netwerk

Je hebt toegang tot het expert netwerk en kan makkelijk kennis met andere experts delen

C5P app

Je hebt altijd toegang via de webbrowser met computer, tablet en mobiele telefoon

Product demo bekijken

Meer weten?

Bel me even of plan hier direct een afspraak in mijn agenda.

Ik laat je graag de mogelijkheden met formulieren en workflows zien; hoe je ze eenvoudig maakt, gebruikt en met een druk op de knop rapporteert.

CROW 500 in ons blog

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten

Richtlijn zorgvuldig grondroeren

C5P maakt de stap van CROW500 richtlijn naar implementatie