Kwaliteitsborging om mee te bouwen

Simpel vastleggen
Makkelijk opvolgen
Transparant werken
Compleet opleveren

Kwaliteitsborging om mee te bouwen            Simpel vastleggen       Makkelijk opvolgen       Transparant werken       Compleet opleveren

+31 (0) 15 711 1104

Voorkom boetes en graafschades.

Experts van gemeenten Amersfoort, Rotterdam, Enschede, Oosterhout en Rhenen gaan 8 december voorlichting geven in het voorkomen van graafschades met C5P.

Experts van gemeenten Amersfoort, Rotterdam, Enschede, Oosterhout en Rhenen gaan 8 december voorlichting geven in het voorkomen van graafschades met C5P

Op dit moment zijn graafschades in Nederland een steeds groter wordend probleem.

Sinds 1 januari 2022 handhaaft de toezichthouder, Agentschap Telecom / Rijksdienst Digitale Infrastructuur, steeds scherper en gebruikt daarbij de CROW500 richtlijn als invulling van de WIBON.

Een gevolg is dat verschillende gemeenten al boetes en reprimandes hebben gekregen omdat ze de zaken niet voldoende op orde hadden. 

Om gemeenten en de rest van de keten te helpen is het Kabel- en Leiding Overleg (KLO) samen met de graafketen het CROW 500 Proof (C5P) programma gestart.

Het KLO is de organisatie die zich bezighoudt met het voorkomen van graafschades. Het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) is een van de leden van het KLO en levert met Berry Kok een van de bestuursleden. 

Het CROW500 programma bestaat uit een expert team, audit team en een digitale applicatie. De digitale applicatie is een samenwerking tussen de graafketen, het KLO en KE-chain.

Dit jaar zijn de eerste gemeenten operationeel gestart met de digitale applicatie. De betrokken experts in het programma zijn erg enthousiast over het C5P programma.

Tijdens het Webinar van 8 december zijn de mogelijkheden en kansen van C5P gedeeld door de al betrokken gemeenten.

Er wordt verteld over de uitdaging om als gemeente te voldoen aan de CROW500 richtlijn.

Wat zijn de voor- en nadelen van deze C5P-app?

“ Verschillende gemeenten hebben al boetes en reprimandes gekregen “ 

Lees het verhaal van gemeente Enschede en Oosterhout op de KLO website.

Afspraak inplannen

Vraag een persoonlijke demo aan met een van je eigen formulieren. Ideaal om specifiek in te gaan op de behoefte van je eigen organisatie.