Waarom slim digitaal samenwerken altijd data gedreven is

De groeiende hoeveelheid data en beperkte tijd om het werk te doen maakt kwaliteitsborging steeds belangrijker.

Met steeds meer eisen aan de bouwkwaliteit, de vele betrokken personen, de groeiende hoeveelheid data, de vele moeilijk opvulbare vacatures en beperkte tijd om het werk te doen maakt kwaliteitsborging in de infra steeds belangrijker. Waar traditioneel bij veel organisaties digitaal werken rond documenten werd ingericht, wint vandaag de dag data gedreven werken steeds meer terrein. En dat is logisch.

Klassieke systemen zijn ontstaan op basis van documenten of formulieren. Het doel van het systeem is om meer controle op de kwaliteit van de uitvoering van werk te krijgen. De focus ligt sterk op wat er in theorie nodig is om aan die kwaliteitseisen te voldoen. Het resultaat is dat het werk wordt voorschreven hoe het in theorie uitgevoerd zou moeten worden. Dat de praktijk vol met uitzonderingen zit. Dat mogen de betrokkenen zelf oplossen.

De expert heeft regie over eigen werk

Een typisch voorbeeld van het klassieke systeem is dat je altijd alles moet invullen om het formulier af te ronden. Dat dit niet altijd relevant is of dat er andere relevante zaken zijn die de expert nodig heeft om z’n werk te doen blijkt uit het gebruik. Het resultaat is dat informatie wordt vastgelegd om velden maar te vullen en dat relevante informatie om het systeem heen wordt gecommuniceerd. Het systeem wordt daarmee een ‘moetje’ en bereikt daarmee precies het tegenovergestelde doel om kwaliteit beter in het werk te integreren. Het wordt meer digitaal tegenwerken van de uitvoering van het werk.

De expert is verantwoordelijk voor de kwaliteit en het systeem zou daarbij de ondersteuning moeten bieden. Niet andersom. Als expert wil je bijvoorbeeld soms een deel van de registratie later doen omdat het werk even stil ligt, omdat materialen niet voorhanden zijn of er een afwijkende situatie is geconstateerd. Je wilt als expert kunnen afwijken van de gestelde afspraken als de situatie daarom vraagt. Afwijkingen kunnen weer leiden tot nieuwe inzichten en daarmee verandering, net als nieuwe regelgeving. Als de werkwijze verandert, zal een systeem moeten meebewegen hetgeen met klassieke niet- data driven systemen niet mogelijk is.

KE-chain geeft flexibiliteit en controle over de inrichting van de data geven de expert de mogelijkheid om regie te voeren over het eigen werk.

Het project team inzicht geven in het totale werk

Een ander voorbeeld is dat je als gebruiker alleen het lijstje krijgt met de formulieren die jij moet invullen. Niet meer en niet minder. Om te weten wat er om je heen gebeurt moet je om het klassieke systeem heen organiseren. Ze schrijven de werkwijze voor en verstoppen deze in het systeem. Een beetje in de gedachte van het inrichten van een productielijn. Het project wordt behandeld als een productielijn van stapjes waar iedereen een taak uitvoert en variatie niet of zeer beperkt mogelijk is. Het effect van deze systemen is dat ze de verzuiling in de organisatie versterken.

Wat andere experts doen in voorbereiding op, of in verwerking van de jouw werk blijkt handig voor het slim samenwerken. Om alle veranderingen tijdens de uitvoering het project te verwerken is er nogal wat coördinatie nodig. Transparantie en inzicht in wat andere experts doen in het proces is daarvoor essentieel. Je moet ook digitaal kunnen zien wat er om je heen gebeurt zonder dat je het werk van de ander kunt doen.

KE-chain geeft inzicht en transparantie over de inrichting van de data geeft het project team de mogelijkheid om regie te voeren over het gezamenlijke werk.

De organisatie zelf de inrichting laten doen

Dat is waar klassieke systemen weinig ruimte bieden. Voor echte veranderingen ben je eigenlijk altijd aangewezen op de leverancier. Dat is natuurlijk prima zolang het om je ondersteunende processen gaat. Het primaire proces is echter de kern van je lerend en concurrerend vermogen. Dat zou je niet moeten willen uitbesteden.

Zelf in controle zijn over de inrichting is met model en data gedreven systemen steeds beter mogelijk. Deze controle betekent zelf in staat zijn om de inrichting voor de eigen gebruikers op maat te maken om de experts en het project team optimaal te begeleiden in het doen van hun werk. De controle betekent ook dat je altijd toegang hebben tot al jouw data met de krachtige API. Om inzicht te geven, om koppelingen te leggen, om onafhankelijk te zijn.

KE-chain geeft volledige toegang tot de eigen data en met de krachtige API ook de volledige vrijheid om ermee te doen wat je wilt.

Bekijk een live demo

Schrijf je in voor een van de live webinars. Ideaal om meteen al je vragen te kunnen stellen. Je kan ook een persoonlijke demo aanvragen met een van je eigen formulieren.