Features

Regie over project realisatie van keuringsplan tot oplevering

Regie houden over het werk bij realisatie van vernieuwing heeft specifieke uitdagingen. Project realisatie wordt vaak uitgevoerd in meerdere uitvoeringsperiodes en met verschillende techniekvelden. De tijd van een uitvoeringsperiode is beperkt omdat de infrastructuur ook beschikbaar moet zijn voor het verkeer. Geen tijd te verliezen dus tijdens de uitvoering van het werk. Transparantie van de status van het werk is belangrijk om te weten of het werk binnen de geplande periode uitgevoerd kan worden. Elk techniekveld heeft een eigen manier van werken, met andere formulieren en specifieke eisen aan kwaliteit. Per techniekveld werken met een eigen werkwijze en regie houden over het geheel. Dat kan met de formulieren in KE-chain.

Door Joost Schut

Met de formulieren in KE-chain is het mogelijk om per techniekveld met de eigen werkwijze te werken en regie te houden over het geheel. Ik zal uitleggen hoe het werkt op basis van een voorbeeld uit de spoorbouw. In het voorbeeld gaan we in op de integrale projectbeheersing in de techniekvelden bovenleiding, geleiding en treinbeveiliging.

Projectbeheersing

Het voorbeeld dat ik gebruik is een vernieuwing van de bovenleiding, het spoor en lichtseinen van een spoortracé. Met de opdrachtgever zijn afspraken gemaakt over het op te leveren resultaat. Voor de realisatiefase wordt dat vooraf bepaald door het keuringsplan en het ontwerp. De uitvoeringsperiodes worden bepaald door de afgesproken buitendienststellingen van het spoor. Op basis daarvan kan bepaald worden welke uitvoeringsperioden, objecten en type registraties in scope zijn. De benodigde registraties haal je uit de eigen bedrijfscatalogus in KE-chain. De uitvoeringsperioden en objecten zijn uniek voor elk project. De formulieren in KE-chain maak je vervolgens door deze drie zaken te combineren. Een formulier kan bijvoorbeeld een visuele keuring, toolbox meeting, dagrapport of productcertificaat zijn. Elk formulier bevat dus specifieke informatie zoals bijvoorbeeld checklijsten, meetdata, foto’s of documenten.

Met de formulieren in KE-chain is het mogelijk om per techniekveld met de eigen werkwijze te werken en regie te houden over het geheel

Met KE-chain doe je de inrichting voor alle keuringen per techniekveld met gedeelde informatie over perioden en objecten. Daarmee is het verdelen van het werk en het bijhouden van een integraal overzicht mogelijk. Tijdens de uitvoeringsperiode is de status en compleetheid van alle informatie en registraties real-time beschikbaar. Daarmee hebt je naast overzicht ook altijd real-time inzicht.
De laatste stap is rapportage van de keuringen van een uitvoeringsperiode. Met KE-chain kan je altijd elk formulier exporteren naar PDF. Dit kan uiteraard ook voor een hele set aan formulieren.

Geleiding, bovenleiding en treinbeveiliging

Spoorbouw wordt, net als de meeste infra realisatieprojecten, gedaan door verschillende techniekvelden. Deze hebben elk hun eigen uitdaging en eigenschappen. Dit wordt gedreven door de eisen aan en de eigenschappen van de werkzaamheden. We hebben van elk van deze techniekvelden een voorbeeld keuring gekozen om inzicht te geven in de verschillende werkwijzen en de flexibiliteit van KE-chain om al deze verschillende werkwijzen te ondersteunen.

Regie met de formulieren in KE-chain

Met de formulieren in KE-chain is het mogelijk om per techniekveld met de eigen werkwijze te werken en regie te houden over het geheel. De formulieren in KE-chain helpen het projectteam met:

(1) snel en compleet voorbereiden van uitvoeringsperiodes

(2) uitvoeringsinformatie op maat voor alle techniekvelden

(3) actueel en integraal overzicht tijdens de uitvoeringsperiode

(4) snel opleveren van keuringsrapportages

Meer weten of zien wat KE-chain voor jou organisatie kan betekenen?

Volg een onze webinars voor de spoorbouw, voor aannemers of voor opdrachtgevers.

Meer weten?

schrijf je in voor een webinar