Tips & tricks

Stel je voor dat je weet wanneer corrosie begint

KE-chain wordt al met succes ingezet voor visuele inspecties en registraties in onder andere de natte infra. We zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om onze klanten nog beter inzicht te geven in de kwaliteit. Daarom hebben we samen met C-Cube International een oplossing ontwikkeld om corrosie onderhoud op basis van sensor metingen en visuele inspecties te voorspellen. De oplossing is inmiddels al succesvol toegepast bij Sluis Eefde en wordt tijdens het KE-chain event gelanceerd door C-Cube.

Van correctief onderhoud

Roest of corrosie treedt op bij natte infra zoals bruggen, sluizen en windmolens. Corrosie van de constructie beinvloedt de levensduur. Om de constructie niet in gevaar te brengen moet het op tijd aangepakt worden. Vandaag is de normale werkwijze om corrosie visueel te inspecteren. Deze methode gaat ervan uit dat er al corrosie is. Met de huidige inspectiemethode ben je dus altijd te laat.

Met de huidige inspectiemethode ben je dus altijd te laat.

Een kostbare aangelegenheid zo weet Guus Coolegem, directeur van C-cube. Het herstellen van de onderliggende constructie en aanbrengen van nieuwe beschermende laag is al kostbaar. Daar bovenop komt de beperking van de beschikbaarheid van de asset. Een impact die vaak gelijk of groter is dan de kosten voor de herstelwerkzaamheden.

Tijdens de pilot binnen Sluis Eefde kwam nog een groot risico naar boven. Met visuele inspecties weten we eigenlijk niet wat de kwaliteit van de constructie is. Dat is een risico dat tijdens de wisseling van beheer van bijvoorbeeld een aannemer naar Rijkswaterstaat wordt overgegeven. Of zoals een aannemer het scherp wist te verwoorden: “Het kan best zijn dat de vorige eigenaar met een spuitbus van de Action even wat roestplekken heeft bijgewerkt. Dat kunnen wij niet vaststellen.” 

” Het kan best zijn dat de vorige eigenaar met een spuitbus van de Action even wat roestplekken heeft bijgewerkt. “

Naar voorspelbaar onderhoud

Het zijn twee goede redenen om op een andere manier corrosie te gaan meten. Dat is precies wat C-Cube doet; meten van corrosie met sensoren. C-Cube international is de specialist in corrosie en werkt wereldwijd om klanten te helpen met de meest vervelende corrosie problemen. De beste en goedkoopste methode blijft om deze problemen voor te zijn. Daarvoor heeft C-Cube de hulp van KE-works ingeschakeld om de kennis en kunde over corrosie van C-Cube te vertalen naar een online dienst; de ‘predictive corrosion service’. Met de ‘predictive corrosion service’ is de huidige EN de toekomstige corrosie staat altijd inzichtelijk.

Met de ‘predictive corrosion service’ is de huidige EN de toekomstige corrosie staat altijd inzichtelijk.

Stel je voor dat je vooraf in een dashboard kan zien wanneer corrosie gaat optreden. Dat zou het mogelijk maken om;

  • Onderhoud vooraf in te plannen

  • Schade door corrosie voor te zijn

  • Kwaliteit van de constructie inzichtelijk te maken

De eerste toepassing van dienst is inmiddels succesvol getest binnen het Sluis Eefde project van Rijkswaterstaat en TBI Mobilis. Op basis van de pilot blijkt een kostenbesparing van rond de 40% op het corrosie onderhoud haalbaar. De besparing bestaat grofweg voor de helft uit lagere onderhoudskosten en voor andere helft uit een hogere beschikbaarheid.

Op basis van de pilot blijkt een kostenbesparing van rond de 40% op het corrosie onderhoud haalbaar.

Meer weten?

De oplossing zal Guus Coolegem, directeur van C-Cube, tijdens het KE-chain event op 8 oktober lanceren.

Smart collaboration

based on quality assurance driven by your own project data